Dokumenty

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu regulowana jest przez Kodeks Cywilny.

Umowa najmu mieszkania - co powinna zawierać?

Cena:
0,00
Szczegóły dokumentu:

Umowa najmu regulowana jest przez Kodeks Cywilny.
Umowa najmu mieszkania - co powinna zawierać?

W umowie powinny znaleźć się takie elementy, jak:

1. miejsce i data zawarcia umowy,
2. dane stron umowy (imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych,
opcjonalnie numery PESEL.
3. określenie przedmiotu najmu (opis lokalu wraz z dokładnym adresem, powierzchnia użytkowa, stan prawny)
4. wytyczne dotyczące kwestii korzystania z mieszkania oraz informację o przeprowadzeniu ewentualnych
zmian w lokalu.
5. kwota czynszu i dodatkowych opłat, oraz wysokość kaucji, jeśli zostanie ustalona
6. czas trwania umowy,
7. warunki wypowiedzenia,
8. podpisy stron.

Wzór umowy najmu mieszkania możesz bezpłatnie pobrać z załącznika w formacie PDF. Dzięki niemu, będziesz mógł sporządzić umowę najmu mieszkania.
Wersja edytowalna w formacie .doc jest również dostępna odpłatnie.

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.