Dokumenty

WZÓR UMOWY ZLECENIE

5 cech umowy-zlecenia:

1. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem

2. Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia ma prawo do warunków pracy zgodnych z BHP

3. Wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia nie gwarantuje prawa do płatnego urlopu

4. Umowa-zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (choć nie zawsze) - na blogu znajdziesz więcej informacji

5. Zasiłek chorobowy przysługuje po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - ale musi płynąć 90 dni

Chcesz wiedzieć więcej? - Zajrzyj na bloga

Pobierz BEZPŁATNIE wzór umowy

Cena:
0,00

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.