Optymalizacja podatkowa wymaga pewnej ostrożności

Anna Lasek

 

Optymalizacja podatkowa – co to właściwie znaczy? 

 

Pojęcie optymalizacji podatkowej nie posiada definicji w żadnej ustawie podatkowej. Jest to dość kontrowersyjne określenie. Kojarzy się z naciąganiem przepisów.  

Prawda jest zupełnie inna! 

Powiedzmy sobie szczerze: nikt nie lubi płacenia podatków.  

Optymalizacja podatkowa to pozytywne zjawisko polegające na płaceniu podatków jedynie tyle - ile musimy. Oznacza to, że wykorzystując obowiązujące przepisy prawa, wykonywane są działania mające na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych.  

Skutki podatkowe wykonywanych projektów czy zakończonych kontraktów, dobrze jest przewidzieć, aby można było wcześniej rozważyć różne możliwości dokonywania transakcji i przemyśleć politykę działań biznesowych. 

Podsumowując optymalizacja podatkowa to unikanie opodatkowania. 

W tym miejscu chciałabym wskazać, że należy rozróżnić unikanie od uchylania się od opodatkowania. Uchylanie się od opodatkowania jest przestępstwem i zagrożone jest karą. Przepisy, które dotyczą przestępstw podatkowych znajdują się w Kodeksie Karnym Skarbowym. Treść ustawy można znaleźć na stronie ISAP w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Należy pamiętać, że istnieje prawo, które pozwala na wykorzystywanie instrumentów, dzięki którym można obniżać koszty prowadzenia działalności, co ma wpływ na rentowność podejmowanych działań. 

Działania takie są zupełnie legalne!

Unikanie opodatkowania a uchylanie się od niego – jakie są różnice? 

 

Unikanie opodatkowania - optymalizacja podatkowa – legalne działania - dozwolone 

Uchylanie się od opodatkowania – nielegalne czynności, oszukiwanie - zabronione 

Formą uchylania się od opodatkowania będą: 

 

 • niezgłoszenie przez podatnika organom swojej działalności,
 • niezgłoszenie źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu,
 • niewykazanie pełnej sumy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu, 
 • wykazanie odliczeń wydatków, które nie zostały poniesione, 
 • zgłoszenie odliczeń w wyższych wartościach niż faktycznie zaistniały w rzeczywistości,
 • odliczenie kosztów (wydatków), które nie przysługują ( do których nie posiada się prawa do odliczenia),
 • niedokonanie wpłat do urzędu skarbowego podatków potrąconych od wynagrodzeń pracowników,  
 • odliczenie w zeznaniu rocznym ulg z tytułu nieistniejących dzieci albo amortyzowanie środków trwałych, które nie zostały nigdy nabyte 

Przykładem unikania opodatkowania będzie to: 

 

 • stosowanie ulg podatkowych,
 • rozliczanie strat podatkowych,
 • zmiana formy opodatkowania (np. z podatku liniowego na ryczałt, lub ryczałt na opodatkowanie wg skali podatkowej, lub liniowy itp.), 
 • tworzenie spółek zagranicznych, 
 • zamiana formy prowadzonej działalności np. ze spółki kapitałowej na spółkę osobową.

 

Jak obniżyć podatki? 

 

Reasumując wiele firm korzysta z zaplanowanych działań mających na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych. To nie jest wszystko co można zakwalifikować do zakresu optymalizacji.

Ponadto jest jeszcze wiele różnych możliwości, wykonywanych nie tylko przez księgowych, lecz również przez doradców podatkowych i prawników, np.:

 • zastosowanie ulgi B+R (badawczo-rozwojowej),  
 • skorzystanie z IP-BOX ( intellectual property; - własność intelektualna), przy którym podatek wynosi 5%, 
 • przejście na CIT Estoński 

 

O korzyściach wynikających ze stosowania opodatkowania w w/w konfiguracjach znajdziesz w innych artykułach.

 

Jeśli chcesz poznać, jak możesz zoptymalizować podatki w swojej firmie, to kliknij                                                                                                                                                                                                                      

Zamawiam poradę z doradcą podatkowym

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz dowiedzieć się o możliwościach współpracy, to skorzystaj z 15 min bezpłatnej konsultacji, na której poznamy się i porozmawiamy o Twojej działalności.

 

 

 

Anna Lasek

Biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim

Twoja Księgowość 365

 

"biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim #usługi księgowe Warszawa #usługi księgowe Grodzisk Mazowiecki #usługi księgowe online #biuro rachunkowe online #konsultacje księgowe #konsultacje dla przedsiębiorców #konsultacje biznesowe #SKWP #KIBR

Biuro rachunkowe online służy konsultacjami dla przedsiębiorców

Masz pytania?

Skorzystaj z 15-minutowej, bezpłatnej konsultacji i rozwiej swoje księgowe wątpliwości! Uzupełnij formularz, zadzwoń lub napisz wiadomość e-mail.

Treść

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.