Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - myślisz o niej?

Anna Lasek

W jakiej formie można prowadzić spółkę w Polsce?

W obszarze sektora prywatnego dużą część stanowią spółki prawa handlowego i na nich się teraz skupimy.  Mogą one mieć różną formę, np.  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Szczegółowe przepisy prawa dotyczące każdej z nich znajdziesz tutaj                     

Czym te spółki różnią się od siebie?

Wymieniamy spółki osobowe jak i handlowe. Różnią się od siebie zakresem odpowiedzialności wspólników za długi spółki, organami i zakresem uprawnień. Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki to dobrze jest skorzystać z porady prawnika. Na mojej stronie zamówisz konsultację z Radcą Prawnym, który "uszyje na miarę", czyli dostosuje do zakresu i przedmiotu działalności, odpowiednią formę prawną Twojego biznesu.

 

Umowa spółki z o.o.

Jedną z najczęściej wybieranych form spółek, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną - oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, być stroną w procesach sądowych.

 

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z o.o. może założyć dowolny podmiot. Oznacza to, że wspólnikiem może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadjąca osobowości prawnej oraz osoba prawna, np spółka akcyjna albo inna spółka z o.o.

Uwaga! Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być nawet jedna osoba fizyczna! Tak! Ty jeden również możesz założyć spółkę z o.o. Nie musisz mieć wspólnika. Pamiętaj jednak, że nie może być wspólnikiem inna spółka z o.o.

Ja jednak sugeruję dwa razy przemyśleć prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o., gdyż wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami i opłatami.

 

Kapitał własny spółki

W spółce jest obowiązek utworzenie kapitału zakładowego (własnego). Minimalna jego wartość wynosi 5 000,00 zł a wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 zł.

 

Aport może być wniesiony w formie niepieniężnej (nieruchomości, samochody, komputery albo przedsiębiorstwo) oraz w formie pieniężnej. Niedopuszczalne jest wniesienie wkładu w formie zobowiązania się wspólnika do świadczenia pracy. 

 

Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?

  1. Firmę i siedzibę spółki
  2. Przedmiot działalności spółki
  3. Wysokość kapitału zakładowego
  4. Informację czy wspólnik może mieć jeden udział
  5. Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  6. Czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony

 

W jakiej formie zawiera się umowę spółki?

  1. W formie aktu notarialnego
  2. w systemie S24 - przez internet przy wykorzystaniu wzorca umowy

 

System S24 

znajdziesz tutaj:     

 

 

Anna Lasek

Usługi księgowe w Grodzisku Mazowieckim

Twoja Księgowość 365

 

"biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim #usługi księgowe Warszawa #usługi księgowe Grodzisk Mazowiecki #usługi księgowe online #biuro rachunkowe online #konsultacje księgowe #konsultacje dla przedsiębiorców #konsultacje biznesowe #SKWP #KIBR

Biuro rachunkowe online służy konsultacjami dla przedsiębiorców

Masz pytania?

Skorzystaj z 15-minutowej, bezpłatnej konsultacji i rozwiej swoje księgowe wątpliwości! Uzupełnij formularz, zadzwoń lub napisz wiadomość e-mail.

Treść

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.