Przekazanie praw autorskich, a koszty uzyskania przychodu.

Anna Lasek

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, ponieważ końcowym efektem tego typu umowy jest przekazanie przez twórcę konkretnego „dzieła” w uzgodnionym terminie i w zamian za ustalone wynagrodzenie. Nasuwa się jednak myśl, co dzieje się z prawami autorskimi w momencie przekazania dzieła? Czy wykonawca traci je wraz z przekazaniem swojej pracy? Co oznacza termin „przeniesienie praw autorskich”? Czym jest umowa licencyjna? Na te i inne pytania związane z prawami autorskimi, w kontekście zawarcia umowy o dzieło znajdziesz tutaj.

 

Prawa autorskie osobiste, a majątkowe

Warto podkreślić, że każdy twórca wykonujący dzieło, jest automatycznie posiadaczem osobistych praw autorskich. Ma jednak możliwość zdecydowania, co stanie się z majątkowymi prawami autorskimi. Może je zachować, albo przenieść na swojego pracodawcę/zleceniodawcę.

Prawa autorskie osobiste gwarantują nienaruszalność dzieła, jego formy i treści. To znaczy, że np. nikt nie może według swoich upodobań zmienić tytułu wiersza. Dzięki osobistym prawom autorskim autor ma możliwość oznaczenia swojego dzieła imieniem, nazwiskiem, czy pseudonimem, a także ma prawo nadzoru nad tym, w jaki sposób jego twór jest wykorzystywany.

Prawa autorskie majątkowe uprawniają twórcę do czerpania korzyści majątkowych z powielania, rozpowszechniania, wykonywania i wykorzystywania danego działa. I właśnie to majątkowe prawo autorskie możemy przenieść na kogoś innego.

 

Kiedy przekazanie majątkowych praw autorskich jest możliwe?

Większość dzieł objętych jest majątkowym prawem autorskim. Istnieją jednak pewne wyjątki. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje, co jest przedmiotem prawa autorskiego. Cytując:

Art. 1.

  1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
  2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

        1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi
            (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
        2) plastyczne;
        3) fotograficzne;
        4) lutnicze;
        5) wzornictwa przemysłowego;
        6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
        7) muzyczne i słowno-muzyczne;
        8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
        9) audiowizualne (w tym filmowe).

Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

        1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
        2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
        3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
        4) proste informacje prasowe.

 

Pamiętajmy, że samo przekazanie dzieła i odebranie za nie wynagrodzenia, nie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. Aby tak się stało, w umowie musi znaleźć się odpowiedni zapis o przeniesieniu praw autorskich lub protokół przekazania praw autorskich.

Uwaga! Umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Umowa zawarta w każdej innej formie, będzie nieważna. Oznacza to, że nie można zawrzeć jej poprzez email, bądź opatrzeć podpisem "#PROFIL ZAUFANY"

Uwaga! Twórca, który przenosi prawa autorskie majątkowe na nabywcę, nie ma już możliwości wykorzystywania utworu, jego dalszej sprzedaży i sprzedaży licencji do jego wykorzystywania.

 

Czym jest umowa licencyjna?

Umowę licencyjną sporządzamy wówczas, kiedy nie chcemy tracić majątkowych praw autorskich, przy jednoczesnym pozwoleniu nabywcy na wykorzystywanie dzieła. Od umowy zależy wówczas na jaki czas przysługuje licencja, czy jest to licencja na wyłączność, w jakich miejscach można ją wykorzystywać, itp. (na co dzień często mamy do czynienia z licencją, np. podczas zakupu oprogramowania komputerowego).

Przekazanie praw autorskich, a koszty uzyskania przychodu

Standardowo w przypadku umowy o dzieło, koszty uzyskana przychodu wynoszą 20%.

Jeśli jednak zdecydujemy o przekazaniu majątkowych praw autorskich nabywcy utworu, to koszty uzyskania przychodu wzrastają do 50% wartości tego zlecenia.

W przypadku umowy zlecenie lub umowy o pracę, również mamy możliwość przeniesienia praw autorskich na pracodawcę, ale należy pamiętać o zachowaniu warunków takich jak przedmiot praw autorskich i przeniesienie praw.

 

Anna Lasek

Biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim

Twoja Księgowość 365

 

"biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim #usługi księgowe Warszawa #usługi księgowe Grodzisk Mazowiecki #usługi księgowe online #biuro rachunkowe online #konsultacje księgowe #konsultacje dla przedsiębiorców #konsultacje biznesowe #SKWP #KIBR

Biuro rachunkowe online służy konsultacjami dla przedsiębiorców

Masz pytania?

Skorzystaj z 15-minutowej, bezpłatnej konsultacji i rozwiej swoje księgowe wątpliwości! Uzupełnij formularz, zadzwoń lub napisz wiadomość e-mail.

Treść

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.